Nechť kdekoliv oheň vzplane,             Stále na stráži stojím,

já splním svoji povinnost.                   protože povolaný jsem

Pro záchranu životů Pane,                 před ohněm blízké chráním

dodej mi síly dost.                             a pomoci chci všem.

 

V náručí vynést dítě,                          Když z Tvé vůle se má stát,

když ještě nevypršel čas,                   že sám při tom život ztratím,

ale i starce,matku,                            požehnej Pane mé rodině

která má šedý vlas.                           a laskavou rukou vratˇjim

                                                        co při plnění poslání

                                                        jsem jiným dal.